Verdier blir ikke skapt over natten men en god idèe kan bli skapt

Gode Idèer er noe som kommer av erfaring

Yield

Yield er eiendomsbransjens mest sentrale begrep, men det er et forenklet begrep og kan derfor være misvisende.
Yielden er et øyeblikksbilde av leieinntektene dividert med markedsverdien av eiendommen.

Initial yield (initiell direkteavkastning): Direkteavkastningen på kjøpstidspunktet for eiendommen. Internasjonalt brukes også uttrykket ”cap rate”

Det omsettes for ti talls av miliarder av kroner i næringseiendom

Hvor mange eiendommer vet du om som er omsatt?

Kjenner du til næringseiendom som eier ønsker å selge, så ta kontakt!

Vi betaler godt for gode tips når handelen har kommet i stand

Skal du investere i næringseiendom

Det er flere momenter som må tas i betraktning når næringseiendom skal vurderes

agsdix-null

Leieforholdet

Hvem er leietakere og hva er lengden på leiekontraktene. Statlige og kommunale leietakere med lang leieavtale er det aller beste, sies det, men det er avhengig hva du skal gjøre med eiendommen, er det meningen å få opp verdiene så kan disse kontraktene være tunge å jobbe med. Hvordan er avtalene utformet er det mulig for oppjustering av leien i årene fremover.

agsdix-null

Leie per kvadratmeter

Hvor høy er leien! Netto kvadratmeterprisen på bygget. Her er det mulig å sammenligne noenlunde tilsvarende bygg. 

agsdix-null

Oppgraderingsbehov

Ved kjøp av næringseiendom så er det viktig med en teknisk gjennomgang (Teknisk D.D.) hvor du får en oversikt over oppgraderingsbehovet. Når en ny leietager skal inn må utleier legge inn en del kostnader for å gjøre lokalene tidsmessige. Hvis ikke dette blir gjort, vil dette gi følger for salgsprisen på grunn av at man ikke greier å få optimale leieinntekter.

agsdix-null

Tilstanden på bygget

Hvordan er selve bygget. Som utleier er man forpliktet til å holde bygget i tilfredsstillende stand. Her kan man få seg en overraskelse. Ekstra vedlikehold og reparasjoner kan redusere lønnsomheten kraftig

agsdix-null

Prosjektkostnader

Hvilke etableringskostnader blir belastet deg som investor. Er det ellers noen ekstra kostnader som påløper underveis utover det som er avtalt. Det er smart å avtale kostnader etter milepæler slik at man kan ha kontroll over prosjektet.

agsdix-null

Finansiering

Hvordan er finansieringen av prosjektet. Ofte så krever bankene opptil 40% egenkapital.

Er det byggelån eller brofinansiering du trenger?

agsdix-null

Tidligere omsetningspris

Du må se på hva eiendommen er omsatt for tidligere. For å finne ut om du selv har gjort et bra kjøp. Det er viktig å se på samenligne potensialet for begge periodene, har potensialet forandret seg?

Do you need professional advice?

Should you sell or buy a company / property in "Offmarked" or need other advice then contact!