0047 921 21 216 Post@SandvinProperty.no

Portfolio

Gjennomførte prosesser

Vi er innvolvert i mange transaksjoner av næringseiendom hvor noen ganger så gjør vi tilrettelegging og andreganger bare dele som syr på plass transaksjonen.

året 2016

Det var stor skepsis i næringseiendomsmarkedet da det var få som ville selge og lite gode prosjekter å finne.

Dette året startet vi opp i Mai, vi la til rette salg for to eiendommer inneværende år.

Eiendomsverdi for de transaksjoner vi jobbet tilrettelegging med var på samlet ca 100 Mill som bestod av en  boliggård i Oslo og en utviklingstomt på 14 500 m2 BRA.

Vi la til rette undersøkelse og bygget et system for å bli kjent med boliggårds markedet, tok kontakt med 50 Boliggård eiendommer.

Året 2017

Et bra år for næringseiendom da boligprisene påvirket næringseiendomsmarkedet og det ble ferdigstilt rekordmange nye boligprosjekter, dette preget av den gode økningen fra 2016 ut i hele 2017, som gjorde at flere nye investorer turte å satse på bransjen.

Vi måtte endre konsept da vi så endring i næringseiendomsmarkedet, hvor vi har blitt tydeligere på hvilken oppgaver vi påtar oss.

Vi la fulgte opp boliggård markedet, tok kontakt med nye 40 boliggård eierer.

Fikk oppgjør for tidligere transaksjoner samt startet opp med flere nye prosjekter med forskjellige investorer. 

Mange av våre prosesser varer fra 2 mnd til 2 -3 år.

Har mange kunder som har aktivt søk på næringseiendom i sentrum, er i dialog med selger og har flere pågående prosesser.

Har mange kunder som ser etter bolig-utviklingseiendom, flere pågående lange prosesser. 

Vi har nå økt nettverk inn mot bransjen fra 250 til 360 selskape

året 2018

Dette var et turbulent år for mange, som ble preget av nye regler og skatter for næringseiendom samt bolig byggesaken, der kommunen hadde kjøpt mye eiendom i Oslo som ble prisdrivende. Som endte med gode priser hvor flere bydeler fikk kraftig økning på pris kr. pr. m2.

Tommy Sandvin gjennomførte tre kurs innen næringseiendom to på senter for eindomsfag, Verdivurdering næringseiendom og Investering i næringseiendom og investeringsanalyse. Et kurs på Deloitte Selgers due diligence – Utvalgte finansielle, skatt- og avgiftsmessige og juridiske forhold.

Hadde en omsettning i overkant av 100 mill. som vi fikk fee for.

Vi merket stor interesse og flere påbegynte prosjekter:

 • Vi gjennomførte en transaksjon på nesten 100 mill Nok. samt vi hadde rekordmange oppstart av prosjekter.
 • En kunde ønsket at vi skulle analysere hele bygård/boliggård markedet. Hvor vi har tatt kontakt med over 140 gårdeiere og forhørt oss om salg, hvorav de eier over 300 eiendommer. Vi har med dette gått videre ed 97 eierer som ønsker vider diskusjon. Med de vi kjenner i tillegg har vi direkte kontakt med over 1500 eiendomsbesittere i Oslo. I tillegg til 300 i Bergen og 200 i Trondheim. 
 • Vi er også i prosess med å søke og legge til rette for kjøp av næringseiendom for et eiendomsfond, de skal investere 1 milliard.
 • Vi tilrettela ca 36 bud i hele 2018 hvor vi har påbegynt flere D.D. prosesser
 • +++ Flere prosesser.

Fikk følgende referanse fra en investor:

Jeg er meget fornøyd med Tommy Sandvin! Vi har gjort en del eiendomsprosjekter sammen og ser at han har eiendoms forståelse samt god variert erfaring inne eiendom forvaltning, utvikling og  Akkvisisjon.

Med det kan jeg også si at han er dynamisk, seriøs, ærlig, ryddig, er flink til orienter oss med progresjonen pågående prosesser. Samt å foreslå videre steg, han har altid oversikt på det vi/han gjør men også flink til å tilegne seg den kunnskapen som er nødvendig på de prosjekter som vi jobber med.

Jeg har jobbet med eiendom i 37 år og er utdannet bolig megler, har eid 10 tals bygårder, i dag eier jeg en boliggård men holder på å kjøpe meg opp igjen i samarbeid med Sandvin, satser på å kjøpe to- tre eiendommer i året.

 

året 2019

Markedanalyse

Stabiliserings år 2019 oppgang på 5,5%, nedgang  -2% i Oslo i 2020 da det er mange mellom store og små selskaper som har inngåtte kjøp som de må selge videre, samt mange bolig kjøpere som har presset seg økonomisk inn i markedet med kredittgjeld.  Frem til 2021 vill bli preget av konkurser og for mange enheter tilgjengelig i markedet som kan føre til at mange holder prosjektene tilbake.

Vi er mere påvirket av det globale finansmarkedet enn det vi tror, handelsmakredet kollapser i lokale strøk delvis som gir ringvirkninger til andre bransjer. Det globale finansmarkedet har mye gjeld, Kina er mere sårbar etter USA endret import og eksport reglene som gjør at vi lever på en kniv egg. Er muligens en liten gjelds bombe som kan få store ringvirkninger til mange bransjer, i tillegg til meget høye skatter og avgifter til staten som har redusert sikkerhets kapitalen hos mange. osv.. Link Linkedin

Dette året starter med noe skepsis, noen mener at dette kommer til å bli et stabiliserings år, da markedet i 2017 tok av og en korreksjon men fortsatt eventyrlig økning i 2018. Som har gjort at regjeringen har endret regler med at man ikke kan eie mer en to leiligheter i en boliggård / sameie, motsetning til før at du kunne ha to i et selskap og mange selskaper. Samt høyere egenkapitalkrav på 40% Bolig og Næring.

 

   

    

   året 2020

   Markedanalyse 2020.01.07

   Boligmarkedet i 2019 har hatt en mager økning på 2,1 prosent hvor de to sisste årene har hatt en sterk byggevirksomhet i Oslo sentrum men enda mer i Oslo, Buskerud og Akershus. Det er tydlig at boliglånforskriftene gir en demper i markedet og at det har hvert en demper siden 2019. Dette vill fortsatt bli en av de store kreftene som holder markede nede frem til 2021. I 2019 så satte staten igang en regel i Oslo der det ikke er lov å selge mere enn to leiligheter i et sammeie til en person, denne regelen blir igangsatt i år med full vikning i 2021.

   Det tar tid før renteøkningen får efekt fra 2019.  Det er også oprettet et gjeldsregister som skal skape en enklere oversikt for bankene, slik at folk ikke tar opp dobblelån eller er belånt fra før da det ikke er mulig å ta opp kredittlån som brukes som egenkapital. Dette gjør at det er med på å bremse boligprisene.

   Boligfolkveksten har begynt å avta, flyttestrømmen inn til de storebyene har bremset og det bygges mye i utkantan av storebyer som Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen samt bedre infrastruktur på kolektivtransport som gjør at byen vokser totaltsett.

   Vi hjalp en kunde med kjøp av en eiendom i 2019 for 220 mill, vi halp til med konseptutviklingen av eiendommen, fremskaffet deler av egenkapital og finansierte opp 3 eiendommer for nesten 300 mill. Vi har også lagt til rette for kjøp av flere eiendommer på nyåret. Vi hvert rådgiver for ca. 22 bud i 2019.

   Vi tror på 

   NBBL spår svak vekst 2020.02.05

   Boligmarkedsbarometeret gir en god indikasjon på temperaturen i boligmarkedet og 2016/17 viste hvor vanskelig det er å forutsi hvordan psykologien kan påvirke svingningene i boligmarkedet. Nå er det imidlertid tegn til at veksten i norsk økonomi dempes.

   – Det er slett ingen krise, men svakere utvikling internasjonalt demper også veksten her hjemme. I tillegg vil fundamentale forhold som fjorårets renteoppgang, høy boligbyggingen og et «sikkerhetsnett» i form av boliglånsforskriften sannsynligvis dempe boligmarkedet og holde prisveksten i sjakk gjennom 2020.

    

   Kilde: https://www.nbbl.no/

    

    

     

      

     Konsumprisindeksen (KPI)

     Konsumprisindeksen har en gjenomsnitt økning på 2,1% pr. år..

     Hvor de sisste 10 årene har hatt en økning på totalsett 23,1%.

      

     ÅR

     KPI

     2020 2,10% Forventet
     2019 2,90%
     2018 1,60%
     2017 2,20%
     2016 3,30%
     2015 2,00%
     2014 2,00%
     2013 1,40%
     2012 0,70%
     2011 1,00%
     2010 3,50%
     2009 2,50%

     året 2021

     Markedanalyse

     Kommmer senere, inne 2020 Desember….

      

      

     Next step

     Do you need professional advice?

     Should you sell or buy a company / property in "Offmarked" or need other advice then contact!

     4 + 7 =