0047 921 21 216 Post@SandvinProperty.no

Det beste og mest konkrete yield-begrepet er trolig netto yield, basert på kontrakts baserte leier. Dette yield-begrepet definerer hva eiendommen nå genererer av kontantstrømmer for å dekke rentekostnader og andre kostnader. I realiteten blir dette initial yield, eller direkteavkastningen på eiendommen.

Netto Yield er det ikke alltid entydig hva som inngår i ”direkte eiendomkostnader”. Det vanlige er å ta med ordinære drifts- og vedlikeholdskostnader, kall det gjerne eierkostnader. Indirekte kostnader (overhead) er derimot mindre relevant, så lenge de ikke følger eiendommen ved et salg.