0047 921 21 216 Post@SandvinProperty.no

Let’s improve your customer relationship!


It’s coming soon, it’s not dangerous, but it will present your product on a customer friendly landing page. so you can Communicate your message more effectively!

ECOMMERCE SOLUTION


How does this work?

It is actually pretty easy, you have a store and we connect this store to our fabulous analytics software. This way you can track your customers in no time!

Connect with your customers

 

Detailed Analytics

 

Try out the first month for free!

Weekly Reports

 

AMAZING FEATURES


We have made this as simple as possible!

 

We have made this thing as easy to use as possible. So you do not have to worry about implementing it into your business!

COMPANY BLOG


Latest Company News

From time to time we write something interesting about our latest software developments!

Yield Forskjeller

Hvis det er stor forskjell mellom markedsleie og kontrakts leie, eller eiendommen har et stort etterslep av vedlikeholdsbehov / rehabiliterings behov, kan denne avkastningen være misvisende. Begrepet reflekterer heller ikke nødvendigvis verdien av langsiktige...

Netto Yield

Det beste og mest konkrete yield-begrepet er trolig netto yield, basert på kontrakts baserte leier. Dette yield-begrepet definerer hva eiendommen nå genererer av kontantstrømmer for å dekke rentekostnader og andre kostnader. I realiteten blir...

Brutto Yield

Brutto leieinntekter / markedsverdien Netto yield: Brutto leieinntekter – direkte eiendoms kostnader / markedsverdien Både brutto og netto yield kan være basert på både kontrakts leie og markedsleie. Kontraktfestede brutto leieinntekter er det mest vanlige, men i...

Rådgivning

Vi hjelper deg med ditt neste eiendoms -kjøp / salg, vi er spesialister på å finne næringseiendom for din portefølje.

Det er mange som tar kontakt med oss for å selge, ingen av eiendoms prosjektene vi jobber med blir annonsert offentlig  

Nettverk

Vi har allsidig erfaring og kunnskap i fra mange bransjer, vi kan skape det båndet du trenger for å gjøre den avtalen du ønsker, om det gjelder kjøp salg av enkelt eiendommer til portefølje

 

Konseptutvikling

Vi har erfaring innen eiendom med flere typer drift bla. kjøpesenter til hotell, vi har med dette god markeds forståelse og teft, vi kan hjelpe deg og legge til rette ditt konsept

Prosessene er knyttet til risikokartlegging og potensielle verdier, tidlig planlegging og valg av konsept, organisering av prosjektet på utbyggersiden, samarbeid mellom utbygger og kommune, utarbeidelse av reguleringsplan, utbyggingsavtaler og gjennomføringsmodeller. 

Kontakt oss 

Det er aldrig forsent, men det er heller ikke for tidlig med å ta kontakt nå!