0047 921 21 216 Post@SandvinProperty.no

Brutto leieinntekter / markedsverdien

Netto yield: Brutto leieinntekter – direkte eiendoms kostnader / markedsverdien

Både brutto og netto yield kan være basert på både kontrakts leie og markedsleie. Kontraktfestede brutto leieinntekter er det mest vanlige, men i markeder med stor forskjell mellom markedsleie og kontrakts leier, er kanskje markedsleien det mest relevante.