0047 959 11 943 Post@SandvinProperty.no

Hvis det er stor forskjell mellom markedsleie og kontrakts leie, eller eiendommen har et stort etterslep av vedlikeholdsbehov / rehabiliterings behov, kan denne avkastningen være misvisende.

Begrepet reflekterer heller ikke nødvendigvis verdien av langsiktige leiekontrakter med inflasjonsjustering.

Hopp til verktøylinje