0047 921 21 216 Post@SandvinProperty.no

Sandvin Property

Verdiskapning av din eiendom

Hva Kan Vi

Det er flere momenter som må tas i betraktning når næringseiendom skal vurderes

Rådgivning

Vi hjelper deg med ditt neste eiendoms -kjøp / salg, vi er spesialister på å finne næringseiendom for din portefølje.

Det er mange som tar kontakt med oss for å selge, ingen av eiendoms prosjektene vi jobber med blir annonsert offentlig  

Nettverk

Vi har allsidig erfaring og kunnskap i fra mange bransjer, vi kan skape det båndet du trenger for å gjøre den avtalen du ønsker, om det gjelder kjøp salg av enkelt eiendommer til portefølje

 

Konseptutvikling

Vi har erfaring innen eiendom med flere typer drift bla. kjøpesenter til hotell, vi har med dette god markeds forståelse og teft, vi kan hjelpe deg og legge til rette ditt konsept 

Vill du vite mere 

Vi kan ta på oss jobben med lete etter informasjon om din eiendom, vi har også stort nettverk og kan hjelpe deg med kontakt i bransjen