0047 921 21 216 Post@SandvinProperty.no

Sandvin Property

Verdiskapning av din eiendom

Våre Tjenester

Uttrykket Fasilitator og Akkvisisjon er enkel forklaring på hvilke tjenester vi utfører;
Søker og tilrettelegger for eiendommer, som ønskes brukt til utvikling eller forettningsdrift (yield case), eventuelt nye anlegg og byggeprosjekter. Oppgavene er ofte knyttet til lokalisering av eiendomsforholdene og eiernes villighet til å overdra eiendommen for utvikling til nye konsepter.

 

Rådgivning

Vi hjelper deg med ditt neste eiendoms -kjøp / salg, vi er spesialister på å finne næringseiendom for din portefølje.

Det er mange som tar kontakt med oss for å selge, ingen av eiendoms prosjektene vi jobber med blir annonsert offentlig.

Nettverk

Vi har allsidig erfaring og kunnskap i fra mange bransjer, vi kan skape det båndet du trenger for å gjøre den avtalen du ønsker, om det gjelder kjøp salg av enkelt eiendommer til portefølje.

Konseptutvikling

Vi har erfaring innen eiendom med flere typer drift bla. kjøpesenter til hotell, vi har med dette god markedsforståelse og teft, vi kan hjelpe deg og legge til rette for ditt konsept

Prosessene er knyttet til risikokartlegging og potensielle verdier, tidlig planlegging og valg av konsept, organisering av prosjektet på utbygger siden, samarbeid mellom utbygger og kommune, utarbeidelse av reguleringsplan, utbyggingsavtaler og gjennomføringsmodeller.

Vil du vite mere 

Vi kan ta på oss jobben med tilrettelegge informasjon om en utvalgt eiendom som du ønsker å kjøpe eller selge

Ta kontakt for uforpliktende prat