0047 921 21 216 Post@SandvinProperty.no

Sandvin Property

Verdiskapning av din eiendom

Hva Kan Vi

Det er flere momenter som må tas i betraktning når næringseiendom skal vurderes

Rådgivning

Har du næringseiendom som du ønsker å effektivisere, så kan vi hjelpe deg til å finne det beste konseptet som passer for deg, eller om du ønsker å kjøpe en eiendom 

Nettverk

Vi har alsidig erfaring og kunskap i fra mange bransjer, vi kan skape det bånde du trenger for å gjøre den avtalen du ønsker, om det gjelder kjøp salg av enkelt eiendommer til portefølje

Konseptutvikling

Vi har erfaring innen eiendom med flere typer drift bla. kjøpesenter til hotell, vi har med dette god markedsforståelse og teft, vi kan hjelpe deg og legge til rette ditt konsept

Vill du vite mere 

Vi kan ta på oss jobben med lete etter informasjon om din eiendom, vi har også stort nettverk og kan hjelpe deg med kontakt i bransjen

Konseptutvikling

Vi har alsidig bakgrund innen firma salg/utvikling, kjøpesenter drift, oppbygging av hotel til forettning samt konseptutvikling.