0047 921 21 216 Post@SandvinProperty.no

Sandvin Property

Verdiskapning av din eiendom

Våre Tjenester

Uttrykket Fasilitator og Akkvisisjon er enkel forklaring på noen av de tjenester vi utfører;

Søker og tilrettelegger eiendommer, som herunder ønskes brukt til utvikling eller forettningsdrift (yield case), eventuelt nye anlegg og byggeprosjekter. Oppgavene er ofte knyttet til finansiering og lokalisering av eiendomsforholdene hvor eiernes villighet til å overdra eiendommen for utvikling til nye konsepter.

 

Rådgivning

Nettverk

Konseptutvikling

Vil du vite mer 

Vi på ta oss jobben med å tilrettelegge informasjon om en utvalgt eiendom som du ønsker å kjøpe eller selge

Ta kontakt for uforpliktende prat