0047 921 21 216 Post@SandvinProperty.no

Sandvin Property

Verdiskapning av din eiendom

Hva Kan Vi

Uttrykket Fasilitator og Akkvisisjon er god forklaring på hva vi gjør;
Søker og tilrettelegger eiendommene som skal lede frem til ønsket overtakelse av fast eiendom som ønskes brukt til utvikling av anleggs- og byggeprosjekter. Oppgavene er gjerne knyttet til undersøkelser av aktuell lokalisering, av eiendommens beliggenhet i denne sammenheng, av eiendomsforholdene, s.d., og eiernes villighet til å overdra eiendommen for utvikling til ny bruk / konsept. Oppnås det enighet om overdragelse vil det som regel oppstå spørsmål om hvordan den bør foregå.

agsdi-sign

Rådgivning

Vi hjelper deg med ditt neste eiendoms -kjøp / salg, vi er spesialister på å finne næringseiendom for din portefølje.

Det er mange som tar kontakt med oss for å selge, ingen av eiendoms prosjektene vi jobber med blir annonsert offentlig.

agsdi-share

Nettverk

Vi har allsidig erfaring og kunnskap i fra mange bransjer, vi kan skape det båndet du trenger for å gjøre den avtalen du ønsker, om det gjelder kjøp salg av enkelt eiendommer til portefølje.

agsdi-income

Konseptutvikling

Vi har erfaring innen eiendom med flere typer drift bla. kjøpesenter til hotell, vi har med dette god markedsforståelse og teft, vi kan hjelpe deg og legge til rette ditt konsept

Prosessene er knyttet til risikokartlegging og potensielle verdier, tidlig planlegging og valg av konsept, organisering av prosjektet på utbygger siden, samarbeid mellom utbygger og kommune, utarbeidelse av reguleringsplan, utbyggingsavtaler og gjennomføringsmodeller.

Vil du vite mere 

Vi kan ta på oss jobben med tilrettelegge informasjon om en utvalgt eiendom som du ønsker å kjøpe eller selge.

Ta kontakt for uforpliktende prat.